Xe cộ

Xe máy – xe đạp – ô tô là những thứ mà mỗi gia đình đều sở hữu. Đây là phương tiện di chuyển và đôi khi nó còn là tài sản của mỗi gia đình.

Nơi Tôi Sống
Logo